Error: No articles to display

U četvrtak, 15. septembra 2016. godine, u prostorijama MZ Dizdaruša Brčanski demokratski pokret je održao predizborni skup na kojem je predstavljen program i kandidati BDP-a za poslanike u Skupštini Brčko distrikta BiH.

 Velikom broju prisutnih stanovnika ove Mjesne zajednice program BDP-a predstavili su kandidati sa liste BDP-a Aleksandar Marković, Mandalena Gajić, Maid Halilović, Zehrudin Pekarić, Armin Drapić i Mehmedalija Karamujić.Sa posebnom pažnjom propraćeno je izlaganje kandidata sa ovog područja Aleksandra Markovića i Mandalene Gajić, koji su pozvali stanovnike mjesnih zajednica Dizdaruša i 4. juli, da na ovim izborima daju podršku mladim, obrazovanim ljudima, koji su svoje političko angažovanje započeli upravo iz razloga što je postojeća vlast apsolutno zanemarila rješavanje svih njihovih problema i time za mlade učinila život u Distriktu bezperspektivnim. BDP se upravo zato i pojavio kao svojevrstan pokret otpora sveprisutnoj korupciji i kriminalizaciji vlasti uopšte. Pozvali su prisutne da svoj glas daju najsposobnijim, najobrazovanijim i najmoralnijim kadrovima koji će raditi na realizaciji zajedničke vizije razvoja Brčko distrikta BiH.

Glasom za BDP glasate za bolju vlast u Distriktu, a time i za uspješniji Distrikt, opšta je poruka svih govornika.

Mehmedalija Karamujić je u svom nadahnutom govoru upozorio na sve opasnosti koje sa sobom u Distriktu nosi svojevrsna nacionalna homogenizacija. Veliki Bošnjaci, veliki Srbi i veliki Hrvati u postojećoj vlasti doveli su do totalnog urušavanja Distrikta sa nesagledivim posledicama prije svega za obične ljude. Svi ti veliki nacionalisti učinili su da je u Distriktu sve veći broj siromašnih, poniženih i uvrijeđenih, bolesnih i obespravljenih, ljudi bez perspektive, prije svega mladih. Oni su od sna o Distriktu kao razvijenoj sredini napravili noćnu moru za njene stanovnike, a preko nacionalnih osjećaja ubiru političke poene i na njima grade svoje učešće u vlasti. Tako to rade i u ovoj predizbornoj kampanji.

BDP je potvrda da svi možemo i trebamo zajednički raditi i jedni sa drugima živjeti. BDP je šansa koju stanovnici Distrikta ne smiju propustiti 02. oktobra i zato glasajte za BDP da Brčko distrikt BiH učini sredinom poželjnog življenja, poručio je na kraju Mehmedalija Karamujić