Error: No articles to display

Živimo u društvu savremenih tehnologija, a i dalje smo prinuđeni da fizički stojimo u redovima, sakupljajući razna uvjerenja i potvrde, gubeći vrijeme redovno i učestalo obilazeći institucije Distrikta. Postojeći sistem komunikacije s građanima Distrikta treba da bude u njihovoj službi, njima naklonjen i pogodan. Građanin mora biti u centru ovog sistema, a ne njegov sluga. Trenutno stanje odlikuju procedure koje ne služe svrsi, tromost kolanja dokumentacije i zagubljeni papiri.

Opširnije: E-građanin – potpuni fokus na pojedinca

Poljoprivredni razvoj Distrikta treba tražiti u najznačajnijim prirodnim potencijalima našeg grada, odnosno u prehrambenom sektoru. Umjesto dodjele milionskih grantova za poljoprivrednike bez prethodne analize osnovanosti za dodjelu, poljoprivrednik bi trebao biti podstican subvencijom po količini proizvedenih, i prodatih proizvoda.

Opširnije: Poljoprivreda i prehrambeni kompleks – baza za ruralni razvoj

Svakoga od nas, koji njegujemo ljubav prema Brčkom, jednako će rastužiti slika lijepog, ali pustog gradskog šetališta. Grad koji živi ne treba da bude toplo sjećanje naših starijih sugrađana, koji se pozivaju na neka sretnija vremena i sa sjetom prepričavaju svoje mladalačke dane.

Opširnije: Grad živi

Privredni razvoj Brčko distrikta BiH traži bolje uslove i drugačiji koncept razvoja, a BDP je spreman ponuditi ga. Stvaranjem povoljnije klime inicirat ćemo razvoj postojećih domaćih preduzeća, ali i privući direktne strane investicije. Ciljanom dodjelom subvencija u privredi, uz kontrolu osnovanosti i plasiranja i dodjelom po ostvarenom rezultatu, grantovi će dobiti svoj pravi smisao. Podrška izvozno orijentisanom privrednom sektoru mjerena jedinicom izvezenog proizvoda opravdat će dodjelu budžetskih sredstava u vidu grantova.

Opširnije: Privredni razvoj i zapošljavanje – osnova višeg standarda življenja

U postojeći sistem javne uprave nije inkorporiran funkcionalan podsistem interne konrole, a i kada kontrolni postupci postoje nedovoljno su precizni i jasni. Trenutno ne postoji iskrena volja da se alarmantno stanje popravi, dijelom zbog toga što nam svima nedostaje znanja, a najviše zbog toga što se privilegovane grupe postojećim stanjem koriste. Kada se slučajevi korupcije i tretiraju, pristupa im se kao izlovanim problemima, koji se rješavaju bez analize uzroka i eliminacije mogućnosti da se slične situacije ponove.

Opširnije: Nulta stopa tolerancije prema korupciji

Put do Evropske unije je dug, ali na putu pripreme za ulazak u Evropsku uniju ne stoji niti jedna prepreka. Zašto ne bismo Evropsku uniju doveli preko Save, upravo u Brčko distrikt BiH? BDP ima namjeru da setom političkih mjera omogući upravo to. Distrikt nikada nije ostvario svoju prvobitnu namjeru – da bude lider promjena, prototip napredne i uspješne BiH. Vrijeme je da se to ostvari.

Opširnije: Očuvanje Distrikta – put u Evropsku uniju

Djelovanje javnih institucija danas ne odražava interese stanovnika Distrikta. Birokratski aparat je prespor, neuređen i neefikasan. Svaka od institucija predstavlja zasebni sistem, koji funkcioniše po sopstvenim pravilima, pri čemu ne postoji međuinstitucionalna usklađenost, dok je kontrola rada institucija površna ili uopće ne postoji. BDP će reformom javnih institucija stvoriti temelj za nužne promjene i ukinuti poluprivatno i interesno grupisanje predstavnika vlasti.

Opširnije: Snažne i efikasne institucije – stabilan Brčko distrikt BiH

Osnovna politika BDP-a u podršci razvoju zdravstva je kvalitetna zdravstvena zaštita dostupna svima, prema načelu sveobuhvatnosti i solidarnosti. Zdravstvena zaštita je pravo koje mora biti besplatno, kvalitetno i stalno dostupno svakome od nas.

 

Opširnije: Društveno odgovoran Distrikt po mjeri građana

Podkategorije