Izvršni odbor je zadužen za političko upravljanje strankom u cilju njenog organizovanog i kontinuiranog djelovanja u javnom i političkom životu Brčko distrikta BiH.

Osnovni zadaci Izvršnog odbora BDP-a su:
- Provođenje Programa BDP-a, odluka i stavova Skupštine BDP-a;
- Donošenje Pravilnika o kriterijumima i načinu kandidovanja za izbore;
- Raspravljanje o potrebi izmjena Programa i Statuta BDP-a;
- Upravljanje BDP-om između dvije sjednice Skupštine;
- Formiranje radnih tijela u skladu sa poslovnikom;
- Donošenje odluka o sprovođenju politike upravljanja imovinom BDP-a;
- Donošenje odluka, zauzimanje stavova o aktuelnim političkim i drugim pitanjima;
- Koordiniranje rada kluba zastupnika BDP-a u Skupštini Distrikta;
- Briga o informisanju unutar BDP-a i donošenje odluka o pokretanju internog glasnika;
- Donošenje odluka koje nisu u nadležnosti drugih organa BDP-a;
- Donošenje odluka i opštih akata određenih Statutom BDP-a;
- U hitnim slučajevima može donijeti odluke iz nadležnosti Skupštine, koje je dužno podnijeti na odobrenje na prvoj narednoj sjednici Skupštine;
- Analiziranje provođenja izbornih ciljeva i izborne strategije BDP-a;
- Imenovanje Izbornog štaba;
- Donošenje poslovnika o radu;
- Podnošenje izvještaja Skupštini BDP-a o svom radu između dvije sjednice Skupštine;
- Donošenje odluka o osnivanju i raspuštanju mjesnih i interesnih organizacija BDP-a;
- Obavljanje ostalih poslova u skladu sa Statutom.

Izvršni odbor kao izvršno-politički organ BDP-a može imati najviše 19 članova. Predsjednik BDP-a je po položaju predsjednik Izvršnog odbora, članovi po funkciji su i zamjenik predsjednika BDP-a, potpredsjednici BDP-a, dok ostale članove bira Skupština BDP-a.

Članovi Izvršnog odbora BDP-a su:
- Admir Nuković, predsjednik BDP-a,
- Niko Babić, zamjenik predsjednika BDP-a,
- Dijana Vasić, potpredsjednik BDP-a,
- Armin Drapić, potpredsjednik BDP-a,
- Aleksandra Stokanović, potpredsjednik BDP-a,
- Panto Milošević, član Izvršnog odbora BDP-a,
- Robertina Tišma Alić, član Izvršnog odbora BDP-a,
- Muhamed Fazlić, član Izvršnog odbora BDP-a,
- Slobodanka Lukić, član Izvršnog odbora BDP-a,
- Ajla Sinanović, član Izvršnog odbora BDP-a,
- Slaviša Vasiljević, član Izvršnog odbora BDP-a,
- Nedžad Ramić, član Izvršnog odbora BDP-a,
- Ilija Pajić, član Izvršnog odbora BDP-a,
- Kamel Čandić, član Izvršnog odbora BDP-a.