Predsjedništvo BDP-a čine:

 • Admir Nuković, predsjednik BDP-a,
 • Niko Babić, zamjenik predsjednika BDP-a,
 • Dijana Vasić, potpredsjednik BDP-a,
 • Armin Drapić,  potpredsjednik BDP-a,
 • Aleksandra Stokanović, potpredsjednik BDP-a.

Članove predsjedništva bira Skupština BDP-a, na period od četiri (4) godine.

U nadležnosti Predsjednika BDP-a spadaju:

 • Predstavljanje i zastupanje BDP-a u javnom, političkom životu i pravnom prometu, u skladu sa zakonima, Statutom i Programom BDP-a;
 • Osiguravanje jedinstva djelovanja svih organa BDP-a;
 • Sazivanje Skupštine BDP-a na osnovu Statuta BDP-a ili kada ocijeni da je to neophodno zbog grubog narušavanja statutarnih i programskih odredbi;
 • Sazivanje predsjednika mjesnih organizacija radi dogovaranja o mjerama efikasnijeg sprovođenja politike BDP-a;
 • Rukovođenje Izvršnim odborom BDP-a;
 • Implementiranje programske politike u skladu sa Statutom BDP-a.

Zamjenik predsjednika zamjenjuje Predsjednika stranke u slučaju njegove spriječenosti ili nemogućnosti da obavlja svoju funkciju i tada ima prava, ovlaštenja i odgovornosti Predsjednika stranke.

Potpredsjednici su zaduženi za ostvarivanje programa BDP-a.